הייקו ליוצרת הפרא

אני ציידת בודהיסטית אני יושבת והטרף בא אליי אני צדה יופי בעובי היערות