ביתקיר מתקלף במציאות מתפוררת אבל בין הסדקים החלומות נוסקים

* רישום על קיר המקלחת הישן בימי הסגר הארוכים