top of page

                       קורסים שנתיים-

נפגש במחנה היער האהוב ליד עין שמר
על מחצלת תחת עלוות העצים או בבקתת היער בחורף, ניצור ממה שנגלה בשטח,לפי העונות ולפי הצורך.

נדמיין, נספר, נצחק, נשחק, נשיר, נלקט, נאכל,
נשתובב, נדבר מהלב, נתחמם ליד מדורת המלאכות בחורף או נהנה ממלאכות המים בצל העצים בקיץ.


נגלף,נתפור,נלבד,נצייר,נקלע,נשזור...
בחומרים טבעיים: קליפות עצים,בסיבי וענפי צמחים,בצמר,באדמה,באבנים... ועוד ועוד, מתוך חכמת הידיים שאספתי מתרבויות העולם.

וגם פשוט נמציא, נתרגל לחלום, נדמיין, נשחק, נעורר את ההשראה והסקרנות הפנימית שלנו, נצית את האש הטובה.

חן רכטמן, יוצרת בהשראת מלאכות עתיקות. תנור רקטי בנוי מבוץ.
חן רכטמן, יצירה מקורית בהשראת מלאכות קדומות. מריונטה מגולפת.
חן רכטמן סטודיו יער- כובע זאבה מלובד בצביעה טבעית
bottom of page